Wycena

Każdy taras jest inny, dlatego cena uzależniona jest od wielu czynników, między innymi :

 • - rozmiaru i kształtu,
 • - sposobu montażu,
 • - lokalizacji,
 • - rodzaju i gatunku wykorzystywanych desek,
 • - różnicy poziomów pomiędzy gruntem lub istniejącą wylewką betonową a progiem drzwi,
 • - stopnia trudności montażu.

Wszystkie wyżej wymienione składowe mają wpływ na ostateczną cenę wykonania tarasu.

Wyceny wykonujemy na dwa sposoby:

a) Za pomocą materiałów przesłanych przez klienta drogą elektroniczną, które powinny zawierać :

 • - dane inwestora (imię, nazwisko, miejscowość, numer telefonu),
 • - rysunek bądź projekt przedstawiający kształt tarasu z naniesionymi dokładnymi długościami wszystkich boków (łącznie z wysokościami),
 • - różnicę wysokości pomiędzy progiem drzwi tarasowych a istniejącą wylewką betonową lub gruntem,
 • - zdjęcia z miejsca, w którym ma powstać taras - 2 lub 3 ujęcia z różnych stron,
 • - preferowany rodzaj desek lub gatunek drewna (w tym także kolor).

b) Na podstawie spotkania i rozmowy z klientem na budowie. Podczas takiego spotkania przedstawiamy sposoby montażu, rodzaje desek i próbki materiałowe oraz wykonujemy pomiary.Na podstawie uzyskanych informacji sporządzana jest szczegółowa oferta, która uwzględnia całkowity koszt budowy tarasu (materiał, transport materiału na budowę, oraz montaż - gwarantujący prawidłowe i niemalże wieczyste użytkowanie drewnianego tarasu).

Wycena jest darmowa i niezobowiązująca.

Zapraszamy!