Wycena

Planując instalację systemu nawadniania, należy precyzyjnie określić wydajność źródła wody oraz geometrię trawnika.

W pierwszej kolejności należy wykonać pomiar wydajności punktu poboru wody, która nie powinna być niższa niż 3,5m3/h Najłatwiej można to sprawdzić podstawiając pod kran wiaderka z podziałką, o pojemności 10 litrów, i sprawdzić ile sekund trwa jego napełnienie. Jeśli do 10 sekund to bardzo dobrze, 10-15 sekund to średnio ale dopuszczanie, natomiast powyżej 15 sekund to należy rozpatrzyć ten problem kontaktując się z nami.

Pozostaje geometria - wymiary. Najlepiej nanieść je na papier milimetrowy, zeskanować i przesłać do nas. Im więcej wymiarów, także przekątnych, tym lepiej. Jeśli mają Państwo możliwości wykonania takiego rysunku na komputerze, to taka forma jest jak najbardziej wskazana.

Poniżej przedstawiamy przykładowy szkic działki z naniesionymi wymiarami, który może Państwu służyć jako pomoc przy wymiarowaniu własnej działki.

Przesłany do nas szkic powinien zawierać informacje takie jak:


  • - punkt poboru wody - UWAGA - na nowych obiektach należy dopilnować aby hydraulicy wyprowadzili osobną rurę PE min 32mm na ogród
  • - miejsce nasadzeń drzew, krzewów oraz innych stałych elementów, które mogą zaburzyć trajektorię lotu wody (np. pergole)
  • - zaznaczyć miejsca wyłączone spod podlewania np. podjazdy, tarasy
  • wymiary

Tak przesłane informacje pozwolą nam szybko i sprawnie wycenić planowaną inwestycje.

Z reguły powierzane są nam projekty w skład których wchodzi przygotowanie terenu zielonego, montaż automatycznego systemu nawadniającego oraz ułożenie trawnika rolowanego i wybór właśnie takiej opcji jest najbardziej opłacalny dla inwestora, gdyż uwzględniamy 10% rabat.